Vertaal deze pagina

DIALECTAL LEXICOGRAPHY  |  dictionary 

Grgo Bačlija, Marko Peić and Ante Sekulić are the pioneers of preserving Bunjevac dialect

Due of the turbulent history of the Balkans, the area became a patchwork of dialectal and religious differences. Bosnians, Croats and Serbs were historically often part of different cultural circles with foreign overlords, that resulted in population migrations and the wide spread of Shtokavian dialect in the western Balkans. During that period, the Shtokavian dialect was referred to under a variety of names (e.g. "Slavic", "Serbian", "Croatian", "Bosnian", and "Illyrian"). BEC 

Bunjevac speech is in Serbia officially recognised as a dialect, Matica Srpska. 2009 

Shtokavian subdialects of Serbo-Croatian/Croato-Serbian: eng.wikipedia.org/wiki/Shtokavian

Bunjevac dictionary: "U tom smislu premalo je reći »Hvala« Marku Peiću i Grgi Bačliji što su do 1990. sakupili, i uz stručnu pomoć profesora dijalektologije s novosadskog Filozofskog fakulteta dr. Dragoljuba Petrovića, obradili oko 17.000 pojmova, koje je te godine pod nazivom Rečnik bačkih Bunjevaca objavila Matica srpska iz Novog Sada. Da nije bilo ovoga trojca, za mnoge nedoumice glede specifičnosti bunjevačkoga govora zainteresirana osoba morala bi se snalaziti uglavnom posredno: najvećim dijelom preko razmjerno skromnih tumača u leksičko-sintaksičkim prebogatim bajkama i pripovitkama Balinta Vujkova; preko više rječnika stranih riječi ili srodnih govora ili pak jednostavno pitati nekoga starijega za koga se pouzdano zna da mu je taj govor »osnovno sredstvo komunikacije« od malih nogu. Problem je, međutim, što je takvih osoba danas sve manje, te je time i vrijednost Rečnika proporcionalno veća." »Ričnik« zvani »Rečnik«. Zlatko Romić. 22.04.2021. Ričnik« zvani »Rečnik« | Tema | Hrvatska Riječ

Dr. Ante Sekulić, pioneer of preserving Bunjevac dialects: “Pritom je podsjetio kako je dr. Ante Sekulić ovaj Rječnik počeo stvarati već 1937. godine ali mu je komunistička vlast u dva navrata oduzela prikupljeni materijal kojega mu nikada nije vratila. Tako je ovo kapitalno djelo stvarano tijekom niza godina. Rječnik sadrži tristo tisuća natuknica a obuhvaća čitavo ikavsko područje, dakle i bunjevački i šokački govor u Bačkoj, stoga mu je autor i dao naslov Rječnik govora bačkih Hrvata. No, dragocjeno je u Rječniku i to što je kod svake riječi naznačeno i ono regionalno, tj. u kojim se mjestima poneka riječ danas najviše govori, rekao je Miković.” Članak, P. Sombor: Predstavljen - Rječnik govora bačkih Hrvata - akademika dr. Ante Sekulića. 01.02.2008/13:18. IKA

Bunjevac dialect in Bačka: "Rječnik govora bačkih Hrvata Ante Sekulića pripada leksikografskim djelima koja se svrstavaju u dijalektnu leksikografiju. Tim se djelom nastoji otrgnuti zaboravu i trajno sačuvati leksičko blago svojstveno jednomu hrvatskomu novoštokavskom ikavskom govoru koji je i sam izravno ugrožen nakon nekoliko političkih podjela toga dijela hrvatskoga jezičnog prostora. Bunjevački (i šokački) Hrvati u južnoj Bačkoj tek su odnedavno nacionalna manjina poput svojih sunarodnjaka u sjevernoj Bačkoj, u Republici Madžarskoj. Rječnik ima opširnu uvodnu raspravu o govoru bunjevačko-bačkih Hrvata. Natuknica u Rječniku ima oko 17000, dosljedno su naglašene i popraćene osnovnim gramatičkim podatcima, semantičkim tumačenjem ili definicijom te primjerima koji su uzimani iz pisane građe, a i iz bunjevačkih mjesnih govora. Ovaj Rječnik, iako nastao u naše dane, pomiruje prošlost i aktualno stanje u leksiku bunjevačko-bačkoga idioma." (ISBN:953-6637-26-X) http://knjige.ihjj.hr/knjiga/rjecnik-govora-backih-hrvata/20/ 

POLITICAL and SOCIO-LINGUISTIC Dispute

"Bunjevac dialect vs. Bunjevac language" 

Bunjevac dialect: There is a diversity of Bunjevac dialects in Croatia, Hungary, and Serbia. Institutions of Serbia developed a standardized Bunjevac dialect variety in Serbia. Some Bunjevac leaders and political activists, who are influential in the Bunjevac National Council, are strongly involved in developing a "national" identity of Bunjevci: stimulating folklore activities and searching for political and linguistic support to transform Bunjevac dialect in to a distinct language. The leadership of the Croat Bunjevci and Croatian minority in Serbia, has presented the "standard of the Bunjevac language" as an attempt to abolish the dialect of Bunjevac Croats from the Croatian cultural heritage. BEC

Classification of Bunjevac dialect(s)/ethnolect(s): A dialect is a regional speech pattern. Bunjevac speech is categorized as a New-Štokavian Young Ikavian dialect of the Serbo-Croatian/Croato-Serbian pluricentric language (BCMS: Bosnian-Croatian-Montenegrin-Serbian). And an ethnolect is a variety of a language spoken by a certain ethnic/cultural subgroup and serves as a distinguishing mark of social identity. The term combines the concepts of an ethnic/cultural group and a dialect. BEC

Pluricentric language: A pluricentric language or polycentric language is a language with several interacting codified standard versions, often corresponding to different countries (e.g. English, French, Portuguese, German, Korean, Serbo-Croatian, Spanish, Swedish, Armenian, and Chinese). Pluricentric language - Wikipedia 

Languages of Europe

Intercultural influences 

Stokavian

Dialect verieties of Serbo-Croatian

Difference between dialect and language

Dialect Continuum

History of the Balkans

Serbo-Croatian/Croato-Serbian/BCMS

Dialects can be classified into two categories: standard and non-standard. A standard dialect is a dialect that is approved and supported by institutions. Likewise, non-standard dialects are those that are not supported by institutions. For example, some dialects of English include American English, Indian English, and Australian English, etc. There are sub-dialects within these dialects as well. There is no globally accepted standard to distinguish the difference between language and a dialect of a language. One of the most common ways of identifying the difference is their mutual intelligibility. If two speakers of two varieties can understand each other, then it is accepted that the two varieties are two dialects; if not, they are considered to be two different languages. www.pediaa.com/difference-between-language-and-dialect

Standardized dialect: "In every region there is a linguistic variation. This linguistic variation has to be respected, because it is the identity of people. That is where differentiation between the culture is. Dialect standardization only happens when the people involved have enough or modify their identity to that or affiliation associated with a larger group, standardization is possible and often occurs. Before a standardization process, speaker use their dialects for all of their speech functions. After a standardization process, speaker use the standardized variety for at least some of their speech functions. For example, reading and writing and conversation in formality situations often call for use of standardized variety. Thus, the standardization process is fundamentally a shift in language use patterns." Mark E. Karan, Kerry M. Corbett (2014). The Importance of Identity and Affiliation in Dialect Standardization. pp. 55-61. Dialogue on Dialect Standardization. University North Dakota. Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10):1-4438-666-1X.

Bunjevac dialect as "Mikroliteratursprache": „Sie nennen sich Bunjewatzen; ein Begriff, dessen etymologische Grundlage nicht eindeutig geklärt ist, in der Forschung jedoch oftmals mit dem Buna-Fluss in der Herzegowina in Verbindung gebracht wird. Während man in der serbischen und besonders in der kroatischen Dialektologie davon ausgeht, dass ihre Idiome zu den neuštokavischen ikavischen Mundarten gehören, klassifiziert man sie in der Mikroliteratursprachenforschung zwar als eigenständige Kleinschriftsprache, verzichtet aber weitestgehend auf eine kritische Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Ansichten über eine linguistische Zuordnung.“ Henzelmann, Martin. pp.354. Zeitschrift für Slawistik, 2016.  Der Ausbau des Bunjewatzischen zu einer südslavischen Mikroliteratursprache

Status of Bunjevac dialect according to Aleksandar Raičh and Suzana Kujundžić Ostojić: Bunjevac speech is in Serbia officially recognized as a dialect "Bunjevački jezik u javnoj upotribi. Dakle, za onaj jezik za koji mi kažemo jezik, a zvanično je priznat ko dijalekat." Bunjevci izmed asimilacije i nacionalne zajednice. Udruženje građana "Bunjevci". 2013. pp. 144. WordPress.com

Political-linguistic dispute "Bunjevac dialect vs. Bunjevac language": "It appears that the concept of standardization, whatever it may mean to the various parties involved, occupies a central position, or – actually – the central position in the Bunyev language debate, for it looks as though it is only thanks to standardization that a speech variety may gain the label of language." Belić, Bojan (2014). изворни научни чланак УДК 81'27(497.113) Bunyev(s): linguistic frontier to be? pp.613

Language and minority policy in Vojvodina/Serbia - Croats, Bunjevci, and Šokci: "In Vojvodina, attempts to divide Bunjevac and Šokac from Croatian ethnicity were launched in order to create two separate Bunjevac and Šokac ethnicities. This resulted in the revision of choices for ethnic affiliation in the 1991 Yugoslavian census. The categories of Bunjevac and Šokac were introduced as the new categorization of ethnic affiliation for the purpose of reducing the number of Croatian population inside the Socialist republic of Serbia. Although Bunjevci were officially recognized as a separate ethnic group beginning in 1991, there are many Bunjevci who question the new categorization and continue to identify themselves not as a separate ethnicity from Croatian but simply as Yugoslav, or, as a part of Croatian ethnicity in the frame of “Vojvodina Croats” (which includes Šokci)." Kameda, Masumi (2013). pp. 96. Language Ideologies of the Bunjevac Minority in Vojvodina: Historical Backgrounds and the Post-1991 Situation

  • Croatian Minority in Republic of Serbia- hrvatiizvanrh.gov.hr: "Pursuant to the law on the Rights and liberty of national minorities (adopted by the Assembly of the Federal Republic of Yugoslavia, on February 26, 2002), the Croat national minority was guaranteed, for the first time ever, the status of  minority. Although they carry several regional and sub-ethnic names (e.g. „Bunjevci“ and „Šokci“), Croats in Vojvodina constitute an integral part of the Croatian people, who in the capacity of an autochthone people reside in the parts of the Srijem of the Vojvodina province, in the Banat and the Bačka region, but also in a significant number in Belgrade. From the historical perspective, this population, in its overwhelming number, has been for centuries an indigenous population."

  • www.parlament.gov.rs/National_Assembly_Speaker_Receives_Bunjevac_Nation.13513.537.html: "The constituting session of the Bunjevac National Minority Council was held on 14 June 2010 in Subotica. By the Ministry of Human and Minority Rights of the Republic of Serbia document No. 290-212-00-10/2010-06 of 26 July 2010 Bunjevac National Minority Council was entered into the national council register."

Serbian state support of the division of the Bunjevac community: "Amongst the population that is identified as Bunjevac, there are some who declare their ethnic and national identity to be Bunjevac, while others declare their nationality to be Croat with Bunjevac as a ‘sub-ethnic identity’. These correspond to two officially recognised (by the Republic of Serbia and the AP of Vojvodina) national councils, both with their seats in Subotica, the Croat National Council and the Bunjevac National Council. Formal recognition and the financial benefits of establishing a national council should certainly not be neglected in this case. National councils not only receive funds from the state/autonomous province but have extensive powers over cultural and educational institutions. By providing structural, formal and financial support, the host state recognises these divisions and arguably sustains them." Stjepanović, Dejan (2013). The Claimed Co-ethnics and Kin-State Citizenship in Southeastern Europe. University of Edinburgh, UK. Published online: 08 Jan 2015. pp. 152

 

© Stichting Bunjevac European Center, 2015